generalny dystrybutor: rozdrabniarek, kruszarek i stabilizatorów gruntu


   

 

 
 Istotne cechy:

 • wbudowane sprzęgło / sprz-
  ęgła przeciążeniowe POC - 
  hydrauliczne lub cierne,
 • napęd na rotor roboczy jednostronny lub obustronny,
 • przekładnie łańcuchowe lub przekładnie zębate,
 • kilka alternatywnych rozwiązań rotora dla różnych zastosowań,
 • możliwość agregowania kruszarki z przodu lub z tyłu w zależności od typu maszyny,
 • rotor roboczy napędzany z WOM - u ciągnika lub silnikiem hydraulicznym.


 Właściwości szczególne:

 • końcówki frezów wzmocnione węglikiem spiekanym,
 • niski poziom mocy do wydajności
 • głębokość pracy od 0 do 40 cm w zależności od typu kruszarki
 • konstrukcja modularna  umożliwia właściwy dobór  maszyny


 Zastosowanie w lesie:

 • rozdrabnianie pozostałości zrębowych z możliwością mieszania ich  z glebą,
 • przygotowanie pasów  p-poż,
 • utrzymanie i remont dróg leśnych,
 • przygotowanie gleby do nasadzeń,
 • kruszenie pniaków, drzew stojących.


 Prace w rolnictwie:      
   

 • przywracanie kultury rolnej zadrzewionych terenów,
 • kruszenie krzewów i drzew,
 • przygotowanie terenu po uprawę,
 • konserwacja dróg rolniczych.


 Zastosowanie komunalne:

 • oczyszczanie i  utrzymanie terenów pod liniami energetycznymi,
 • przygotowanie tras  sportowych i narciarskich,
 • kształtowanie krajobrazu,
 • przygotowanie terenu pod zabudowę mieszkalną  i przemysłową.

Warto wiedzieć

Przygotowanie gleby do odnowień po przeprowadzonym pozyskaniu drewna w cięciach rębnych w drzewostanach sosnowych wymaga uprzedniego zagospodarowania pozostałości zrębowych. Usuwanie pozostałości zrębowych z powierzchni do odnowienia nie jest z przyrodniczego punktu widzenia pożądane, gdyż materiał ten jest bogaty w pierwiastki biogenne, stanowiące cenne źródło pokarmu mineralnego dla nowego pokolenia lasu.

Pozostałości te, w postaci gałęzi i czubów drzew zalegających na powierzchni zrębowej muszą zostać usunięte z powierzchni zrębowej lub rozdrobnione, gdyż w przeciwnym wypadku nie jest możliwe skuteczne przeprowadzenie odnowienia sztucznego. Ilość materiału pozostającego na powierzchni zrębowej, określanego mianem pozostałości zrębowych zależy bezpośrednio od miąższości drzewostanu rębnego, który został usunięty z powierzchni. Badania nad ilością arbomasy sosnowej wykazują, że gałęzie i czuby drzew stanowią około 13% całkowitej biomasy drzewa co w przeliczeniu na 1ha daje około 45 ton.

Wydajność i pracochłonność rozdrabniania:

Badania przeprowadzone m.in. w Katedrze Techniki Leśnej, Akademii Rolniczej w Poznaniu wykazały, że przeciętna pracochłonność rozdrabniania pozostałości zrębowych kształtuje się na poziomie 5,8 mtg/ha (wydajność 0,17 ha/mtg ).

Przyjmując masę pozostałości zrębowych na średnim poziomie 22-44 t/ha, oznacza to, że pracochłonność rozdrabniania kształtuje się na poziomie 3,8-7,7 t/mtg.

 

Stosunkowo największy wpływ na wydajność rozdrabniania, zakładając, że nie zmieniają się parametry techniczne rozdrabniarki ma:

 

 • wysokość zalegania pozostałości zrębowych,
 • liczba pniaków po ściętych drzewach zalegających na powierzchni zrębowej.

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem